Dôsledky nepoužitia odkvapového profilu pri realizácií fasády

Na doleuvedených obrázkoch je vidieť, čo sa stane, keď sa vo výstupkoch fasád, ako sú preklady okien, rímsy či balkóny nepoužije odkvapový profil. Hlavným zmyslom profilu je odvedenie dažďovej vody z fasády cieleným odkvapnutím vody z vonkajšej hrany odkvapového profilu. Zabráni to tomu, aby voda nestekala po fasáda a nenarušovala jej celistvosť. Dlhodobé pôsobenie stekajúcej vody po fasáde […]

Read More

Meranie zvislosti podkladného roštu prevetrávanej fasády

    Filozofiou spôsobu kontroly merania zvislosti podkladného roštu prevetrávanej fasády je v použití minimálne dvoch konzol na upevnenie rotačného laséru.   Postup prípravy merania –          Upevníte dve konzoly na obvodové murivo (na jednom a druhom okraji obvodového plášťa) –          Pri prvom kraji upevníte rotačný lasér na posuvný držiak –          POZOR rotačný lasér […]

Read More

Kotvenie nopovej fólie MAXI TEC

Kotvenie nopovej fólie k omietke

Spracovali sme pre vás návrh kotvenia nopovej fólie integráciou krycej lišty pod soklový profil. Práve tento detail býva často podceňovaný. Hlavnou úlohou nopovej fólie je ochrana polystyrénu pred UV žiarením a odvádzanie vody vertikálne priamo do drenážneho systému stavby. Ak fólia nie je zvrchu ukotvená hrozí degradácia polystyrénu a taktiež poškodenie folie a aj jej […]

Read More

Detaily falcovanej strechy pri odkvape a hrebeni – klampiarske detaily

Ponúkame Vám pohľad na maketách na rôzne spôsoby riešenia klampiarskych detailov pri falcovaných strechách. Postup realizácie je rôzny a každý klampiar musí vedieť, akým spôsoboom si želá jednotlivé detaily vypracovať. Následne je na zodpovednosti klampiara zrealizovať to tak, aby bola strecha funkčná, vodotesná a najmä estetická. Ak ste investor vyžadujte od klampiara, aby vám názorne […]

Read More

Špáry v zrube

Expanzné pásky v pri montáži zrubov a drevených konštrukcií

Mnohí by radi trávili voľné chvíle v zruboch ako svojich víkendových sídlach a chatách. Už aj tu vznikajú nové trendy, ktré je potrebné zapracovať pri stavbe zrubu. Hlavným trendom je ošetrenie všetkých šprár a zabrániť vzniku netesných spojov medzi trámami obvodovej konštrukcie. Požiadavka na parotesné spoje nie je dôležitá téma len pri montáži okien, aplikácií […]

Read More

Degradacia poistnej hydroizolacie

Degradácia parozábrany respektíve poistnej hydroizolácie

Určite máte skúsenosť s tým, že už bývate v rodinnom dome a na pôjde v neobytnej časti si všimtete poškodenú, roztrhnutú parozábranu. Hneď Vás to naštve, veď strecha bola opravená pred piatimi rokmi a už je tam takéto poškodenia. Príčin je viacero, na ktorými pri realizácii strechy nerozmýšľa a netýka sa to len tých, čo […]

Read More

Zakladacia lišta pre hrúbku tepelnej izolácie do 220 mm

Máme pre Vás dobré riešenie ako spoľahlivo zabezpečiť zateplenie vašej stavby pri použití tepelnej izolácie hrúbky až 220 mm a to bez tepelných mostov. Zakladacia lišta je vyrobená z PVC a oválne dierovanie vám zabezpečí jednoduché ukotvenie lišty na obvodovú stenu. Po ukotvení na stenu zasuniete profil č. 37500 medzi polystyrén a L profil č. 37518. Použitie profilu č. […]

Read More

Realizujte debnenie pomocou gagovačky – uľahčí Vám prácu

Využite naše riešenie ako jednoducho zhotovovať debnenie bez kotevných tyčí. Pri zhotovovaní debnenia základových pásov, pätiek, prekladov alebo oplotení, môžete použiť objímky slangom nazývané gagovačka. Španovanie debnenia realizujete pomocou prútov betonárskej ocele Ø 6 mm alebo drôtu priemeru Ø 4 mm. Do debnenia musíte vyvŕtať diery Ø 10 mm. Do dier na obidvoch stranách debnenia […]

Read More