Poruchy na strechách s použitím strešných šablón

Poruchy na strechách s použitím strešných šablón

Chcem sa s Vami podeliť o skúsenosť z nesprávnej realizácie strechy z hliníkových šablón. Tých chýb na spomínanej streche bolo viacero a súčtom tých všetkých vznikol havarijný stav strechy realizovanej v roku 2009. Viac ako 10-ročná strecha sa musela celá opraviť.

Pomenovanie zásadných chýb

  • nízky sklon strechy
  • nekvalitná poistná hydroizolácia
  • kotvenie šablón bez použitia príponiek
  • absolútne nefunkčné úžľabie

Kotvenie šablón bez použitia príponiek

Je zrejmé, že realizátor podcenil nízky sklon a použil nesprávne kotvenie jednotlivých šablón. Nebudeme rozoberať dôvody, prečo použil tento spôsob, ale je zrejmé, že bol nesprávny. Preto pri rekonštrukciách respektíve novostavbách je potrebné využiť znalosti a skúsenosti výrobcov šablón podľa najnovších a aktuálnych noriem. Lídrom v dodávkach a výrobe šablón je rakúsky výrobca PREFA a preto odporúčame inšpirovať sa najmä týmto dodávateľom.

Nízky sklon strechy

Každý realizátor musí zhodnotiť správnosť krytiny s ohľadom na dodávku správnej parozábrany. Všetky potrebné informácie poznajú všetci vyškolení pokrývači prípadne členovia cechu strechárov Slovenska. V komunikácii s projektantom a stavebným dozorom sa tieto skutočnosti musia pri realizácii zohľadniť.

Nekvalitná poistná hydroizolácia

Veľmi malý dôraz kladú kladú investori na kvalitu dodanej poistnej hydroizolácie . Zabúdajú najmä na to, že práve táto izolácia chráni strechu nielen ako paropriepustná vrstva, ale najmä ako poistka prípadného zatečenia dažďovej vody zo strechy. Odporúčame parozábranu lepiť kvalitným páskami v ich spojoch, ak nie sú súčasťou dodávky tejto fólie.

Nefunkčné úžľabie

Už projektant pri návrhu strechy musí zohľadniť prestupy a detaily na streche. Jedným z takých je samozrejme aj úžľabie, ktoré slúži na odvedenie vody z pretínajúcich sa plôch strechy do dažďových zvodov. Netreba zabúdať, že konštrukcia úžľabia začína už od tesárskych prác, cez obalenie kontralát poistnou parozábranou až po následne osadenie úžľabia s použitím dodatočných tesniach pások. Keď sa všetko správne zrealizuje, dlhá životnosť strechy je zaručená. To sa pri tejto streche nestalo, preto sa z toho snažme poučiť.

Spravne detaily

Pokúsil som sa jednoducho poukázať na správne detaily a tak predchádzať chybám spôsobeným na tejto streche. Jedná sa najmä o tieto prvky na streche:

  • Správna aplikácia parozábrany v úžľabí
  • Správna výroba úžľabia z jedného kusu plechu so zahnutím proti vzlínaniu vody a použitím poistných pások
  • Správne kotvenie zachytávaču snehu integrovaného do príponky na kotvenie šablóny

Správny tvar šablón

Pozrite si šablóny, ktoré mali byť použité na streche a bolo nimi možné zabrániť degradácii dreva a ostatných prvkov na streche. Verím, že našich čitateľov práve tieto detaily zaujmú.

Výroba šablón

Pri výrobe šablón vám odporúčame použiť segmentovú ohýbačku a  kvalitné klampiarske náradie.

 

Výroba šablón CNC technológiou

Aj tu je technologický posun a v prílohe môžete vidieť plne automatickú linku, ktorá vyrába šablóny, ale aj spôsob kladenia šablón na strechu svojpomocne. Je potrebné prekliknúť sa priamo na youtube z doleuvedeného linku.

Kompletná fotodokumentácia

Ak máte záujem o viac obrázkov z uvedenej strechy, nájdete v nasledujúcej fotogalérii. Jedná sa o obrázky, ktoré nemajú bližší popis, ale dokážete sa v tom jednoducho orientovať.

 

Verím, že vás tento článok zaujal a pomôže vám pri rozhodovaní sa o výbere novej prípade rekonštruovanej streche.

 

Marek

Zdieľaj tento článok:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *