Suterén z vodotesného vodostavebného betónu

Suterén

Aj vy  uvažujete nad tým, ako zrealizovať suterén rodinného domu? Vedeli ste, že výberom vhodnej konštrukcie suterénu zvýšite hodnotu vášho domu?

Rozhodli sme sa v krátkosti predstaviť aj túto možnosť realizácie, keďže suterén môžete vymurovať pomocou betónových DT tvárnic alebo sa môžete rozhodnúť pre monolitickú konštrukciu. Je to náročnejšie na realizáciu, zväčša to nie je možné svojpomocne, ale pevnosť a  rýchlosť realizácie takejto konštrukcie hovorí za všetko. Ďalšou výhodou je odolnosť konštrukcie voči tlakovej vode. Je to najlepšie riešenie, ako zabrániť poškodeniu hydroizolácie, keďže vodostavebný betón zabráni vniknutiu vody do konštrukcie. Čo na prvý pohľad vyzerá jednoducho, jednoduché nie je. Pri rozhodnutí realizovať suterén takouto konštrukciou je potrebné poznať mnoho súvislostí a taktiež, že na monolit je potrebné stenové debnenie, ktoré si musíte požičať v špecializovanej firme. Realizáciu stien je preto odporúčame dať zrealizovať kvalifikovanej firme.

Umiestnenie bitúmenového plechu do základovej dosky

Biela vaňa začína základovou doskou. Pojem vaňa nevznikol náhodou a znamená, že základová doska a steny sú vodotesné. Najnáročnejším a najdôležitejším detailom je napojenie steny k základovej doske, keďže realizácia sa robí vo viacerých fázach. Najprv sa urobí základová doska a následne na ňu sa debnia steny. Tento spoj je potrebné ošetriť realizácia sa robí vo viacerých fázach. Najprv sa urobí základová doska a následne na ňu sa debnia steny. Tento spoj je potrebné ošetriť bitúmenovým plechom, ktorá sa pripevní o výstuž základovej dosky strmeňmi. Tento plech slúži na to, aby dokázal odolať vodnému stĺpcu podzemnej vody práve v spoji základovej dosky a steny. Je to akási mechanická zábrana, bez ktorej by práve v tomto spoji, keby tam plech nebol, dochádzalo k priesakom spodnej vody.

biela-vana

Prestupy konštrukciami použitím prestupových manžiet

 Biela vaňa nemôže byť konštrukcia bez otvorov a prestupov v základovej doske a v stenách. A práve k týmto prestupom, ako sú prechody kanalizácie, vody, je potrebné ich ošetriť tak, aby nedochádzalo k priesakom vody, práve v týchto miestach. V súčasnosti sú veľmi funkčné pre prestupové manžety. Tie sa nasadia na kanalizačnú rúru, pripevnia nerezovou svorkou a tak zabezpečíte 100 % utesnenie prestupu. Poistiť sa to dá ešte použitím bentonitovej pásky pred touto manžetou.

Debnenie a betonáž stien

Steny sa debnia systémovým debnením DOKA alebo PERI. Novinkou v poslednom období je aj PVC debnenie, ktoré je veľmi ľahké. Práve túto činnosť odporúčame robiť prostredníctvom kvalifikovanej firmy. Tá zabezpečí debnenie, dovezie a aj odvezie zo stavby. Betonáž sa väčšinou robí pomocou mobilného čerpadla betónu.

 

Cieľom tohto článku bolo uviesť Vás do obsiahlej problematiky monolitických konštrukcií. Vzhľadom na náročnosť tejto problematiky si nechajte od nás kedykoľvek poradiť.

Zdieľaj tento článok:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *